Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PEPITKABUTIK.PL

 

 

§ 1 Preambuła

 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego pepitkabutik.pl oraz zasady jego funkcjonowania. 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 

  1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest PEPITKA BUTIK Bożena Maciejska Ul. Braci Mieroszewskich 23 , 41-200 Sosnowiec , Tel. 508143727 , NIP 64413711252. 

 

 

§ 3 Definicje

 

 

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

1.2 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

1.3 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 

 

1.4 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

 

1.5 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego. 

 

1.6 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 

 

1.7 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

 

1.8 Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 

1.9 Sprzedawca – 

PEPITKA BUTIK Bożena Maciejska

Ul. Braci Mieroszewskich 23

41-200 Sosnowiec 

Tel. 508143727 

NIP 6441371125

 

1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. 

 

1.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą. 

 

 

§ 4 Konto

 

 

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego PEPITKABUTIK.PL jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. 

 

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. 

 

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego. 

 

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów. 

 

 

 

 

§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 

 

2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. 

 

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

 

4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia. 

 

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 

 

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 

 

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

 

 

§ 6 Warunki i termin płatności

 

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: 

 

1.2 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą PayU. 

 

1.3 Płatność PayPal, jedynie przy wysyłkach zagranicznych. Koszt takiej wysyłki jest zależny od kraju odbiorcy.

 

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane. 

 

 

 

§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia

 

 

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

 

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej. 

 

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia. 

 

4. Jest możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. 

 

5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt). 

 

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. 

 

 

§ 8 Reklamacje i zwroty

 

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad. 

 

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres Pepitka.butik@gmail.com lub kurierem (pocztą polską) na adres 

PEPITKA BUTIK Bożena Maciejska

Ul. Braci Mieroszewskich 23

41-200 Sosnowiec 

Tel. 508143727 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl